Meriter

Som enda schipperkeuppfödare i Sverige är jag stolt innehavare av Hamiltonplaketten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt statuterna för Svenska Kennelklubbens Hamiltonplakett “kan plaketten tilldelas den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.

 

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten:

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov.

 

Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.

Verksamheten får inte strida mot SKKs grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas.

© Corinnas 2010